Uzdrawianie duchowe

Uzdrawianie » Uzdrawianie duchowe

Ludzie żyjący w dzisiejszym świecie nie muszą postępować według żadnej religii. Potrzebują natomiast żyć w miłości ,szczęściu, zdrowiu i obfitości. Żeby te wszystkie czynniki zostały przez człowieka osiągnięte potrzebne jest do tego przejawianie wewnątrz i na zewnątrz czystej bezwarunkowej boskiej miłości, wtedy nasze życie dopełni się tym, czego pragniemy i o czym marzymy. Aby to wszystko nastąpiło musimy oddać się całkowicie Bogu, tak aby Stwórca wypełnił nas duchem, abyśmy mogli przejawiać tu na Ziemi jego miłość i światło pokazując innym jak można żyć tu i teraz w pełnym idealnym życiu, osiągając zupełną harmonię. Tego właśnie poszukują ludzie jak i cały świat.

    Uzdrawianie duchowe jest to odnalezienie się w stanie duchowego pokoju, wewnętrznej harmonii oraz zrozumienie obecności potęgi Boga. Takiej tajemnicy uzdrawiania może się nauczyć każdy człowiek ponieważ każdy  ma już to w sobie. Trzeba najpierw zaakceptować w sobie, że Bóg jest. Ponieważ naturą Boga jest przejawianie całego dobra, miłości oraz mądrości. Gdy osiągniemy połączenie z Bogiem, wtedy w modlitwie prosimy o uzdrowienie osoby, która potrzebuje pomocy.

 

Oczywiście uzdrowienie może nastąpić od razu, tak jak było podczas jednego z wielu moich uzdrowień.  Dzięki Stwórcy został uzdrowiony zaawansowany nowotwór płuc oraz niewyleczalne  reumatyczne zmiany kości, nadciśnienia, guzy, niewyleczalne bakterie w organizmie, szkarlatyny i wiele wiele innych chorób. Pewnego bardzo późnego wieczoru zadzwoniła do mnie kobieta płacząc, że jej dziecko spadło z wysokości uderzając w potyliczną część głowy i jest już w szpitalu pod respiratorem. Lekarze stwierdzili u dziecka ostre stłuczenie mózgu z zewnętrznym krwiakiem. Po oddaniu w modlitwie dziecka w ręce Stwórcy, po pewnej chwili ukazano mi biegającą dziewczynkę, która machała do mnie ręką z pełnym uśmiechem i  radością na twarzy. Gdy rano się obudziłem po chwili zadzwonił telefon. Była to ta sama kobieta, która płacząc do słuchawki , lecz teraz ze szczęścia mówiąc, że jej dziecko wstało z łóżka i biega po korytarzu. W całym szpitalu nikt tak naprawdę nie wiedział jaka jest przyczyna nagłego wyzdrowienia dziecka. Tego świadoma była tylko matka i ja.  Można byłoby wymieniać tak bez końca,nie które z tych uzdrowień możecie Państwo oglądnąć na TV na naszej stronie lecz tak naprawde dlaczego to wszystko pisze ponieważ to sam doświadczyłem na sobie i doświadczam dalej dzieląc się tym z wami, jednakże uzdrawianie następuje w pełni wtedy, kiedy człowiek jest gotowy się otworzyć na miłość płynącą od Boga.


Dlatego też każdy człowiek jest istotą doskonałą ponieważ jest stworzony przez Boga, który jest samym dobrem dlatego  przejawiając w sobie bezwarunkową miłość, światłość  oraz  świadomość, nie musimy  obawiać  się chorób, biedy czy dysharmonii w naszym życiu ponieważ to wszystko tak naprawdę nie należy do nas. Są to tylko myślokształty o bardzo niskich wibracjach. Stwórca już dawno zakończył swoją pracę stwarzając cały świat i ludzkość doskonałą. Teraz następny krok należy do nas. Jeżeli chcemy doświadczyć jakiejkolwiek łaski od Boga, powinniśmy najpierw przejawiać w sobie miłość. Otrzymując jego łaskę, która płynie do nas teraz i płynąć będzie na zawsze. Pamiętajmy, że od Boga otrzymaliśmy wszystko, co najlepsze. To, co jest naszego Ojca też jest i nasze, tylko my sami musimy się przebudzić, aby doznać łaski Boga. W uzdrawianiu duchowym nie ma różnicy czego modlitwa dotyczy – czy  problemu natury fizycznej, międzyludzkiej, czy finansowej. Żeby osiągnąć najwyższy stan uzdrawiania duchowego powinniśmy być w takim stanie świadomości w jakim przebywał cały czas Jezus Chrystus. Czasami nawet duchowy uzdrowiciel nie zdoła sprostać jakimkolwiek dysharmoniom u człowieka. Może to być przejawiane tym, że osoba potrzebująca nie jest jeszcze gotowa do tego, by puścić tę chorobę dlatego też dla takiej osoby jest potrzebne spotkanie indywidualne, gdzie rozmawia się z osobą o jej problemach, tak aby dotrzeć do jej wnętrza, by dana osoba mogła się otworzyć na boską energię.

 

Z uzdrawianiem duchowym wiąże się coś więcej niż przywracanie fizycznego ciała do harmonii. Najważniejszym aspektem duchowego uzdrawiania jest to, aby człowiek został przebudzony, tak aby mógł dalej wzrastać duchowo i podnosić swoją świadomość. Duchowy uzdrowiciel tu na Ziemi jest tylko narzędziem przez które Bóg okazuje swoją łaskę i miłość. Dlatego też duchowe uzdrawianie danej osoby nie wpływa tylko na jedną dolegliwość a na całą osobowość człowieka.
 

 

 

 

 

 

Powinniśmy sobie uświadamiać codziennie, aż zostanie to w nas wpisane, ze nasze ciało nie ma właściwości dobra czy zła. Nie posiada ono ani żadnej choroby ani zdrowia, nie jest ono ani duże ani małe, ani chude ani grube ponieważ nasze ciało jest doskonałe i przejawia wszystkie właściwości Boga „Jam Jest”. Każdy człowiek podążając drogą duchową podnosząc swoją świadomość może samodzielnie się uzdrowić jak również znieść się do życia w pełni duchowej harmonii  w zgodzie ze wszechświatem. Odpowiedzcie sobie Państwo sami, jakie zdziwienie człowieka byłoby, gdyby na jego dłoni nagle pojawił się bochenek chleba. Takie zdarzenie wydawałoby się być cudem, niezgodne z naturą. Powiem tylko tyle, że nie tylko jest to możliwe, ale także może dokonać tego każdy człowiek ponieważ wszystko to jest w nas. Musimy tylko zaakceptować w pełni swój stan świadomości zatopiony w Bogu wchodząc w przestrzeń swojego serca.

 


    

Czytając to, na pewno Państwo zadajecie sobie pytanie – jak się oddać Bogu? Skłamałbym mówiąc, że jest to łatwa droga. W dzisiejszych czasach, gdzie cała machina na Ziemi pędzi bez opamiętania, co prowadzi do nicości, trudno jest nagle się zatrzymać, spojrzeć, że to wszystko, co się dookoła dzieje tak naprawdę nie musi nas dotyczyć. Człowiek powinien żyć w pełnej miłości i harmonii, chociaż wiem, że nie jest łatwo zmienić nagle swój styl życia zawodowego, czy rodzinnego, jednakże zadajmy sobie pytanie, po co się rodzimy tu na Ziemi, po co żyjemy, po co zakładamy rodziny?. Czy  rodzice, mając swoje dzieci, chcieliby dla nich źle? Na pewno nie, zrobiliby dla nich wszystko.


Dlatego też Stwórca kocha nas bezwarunkową miłością, tak jak rodzice kochają swoje dzieci. Oddaliby za nie wszystko, jednakże jako ludzie musimy się zwracać w miłości, pokorze i szacunku do naszego Ojca, Stwórcy wszystkiego co jest. Aby to wszystko nastąpiło, żeby mógł nas wypełnić Duchem Świętym, aby mogła zamieszkać w nas światłość i bezwarunkowa miłość, musimy najpierw sami oczyścić swoją duszę, umysł i ciało ze wszystkich energii o niskich wibracjach i wszystkich myślokształtów, które wpisywały się w nas przez wszystkie wcielenia. Na pewno zapytacie Państwo jak tego dokonać? Powiem może na  swoim przykładzie ponieważ nie posiadam żadnej wiedzy książkowej, tylko tę, którą sam osiągnąłem. Podstawową rzeczą jest przebaczenie sobie jak i innym, jak również przejawianie miłości i radości  w stosunku do siebie jak i dookoła . Do przedstawienia jest jeszcze wiele aspektów z życia, aby go ulepszyć i osiągnąć pełną harmonię połączenia z Bogiem. Też zdaje sobie z tego sprawę, że nie wszyscy są  na to gotowi żeby w to uwierzyć lub zaakceptować że tak jest , sam nadal jako człowiek tu na ziemi zmieniam swoje życie jak i wzrastam duchowo i tym samym zapraszam serdecznie Państwa do naszego Ośrodka Eden, który powstał właśnie w tym celu.

Z MIŁOŚCIĄ DLA WAS