Bioenergioterapia

Uzdrawianie » Bioenergioterapia

Bioenergoterapia - korekta stanu bioplazmy oraz biopola organizmu przez odpowiednio skierowane i celowo stosowane biopole człowieka - bioenergoterapeuty.

Ludzie o szczególnych uzdolnieniach (bioenergoterapeuci) potrafią sterować stanem bioplazmy własnego organizmu, a więc pośrednio - biopolem, wykorzystując je do przekazywania informacji innemu organizmowi. Jakkolwiek w oddziaływaniu najistotniejszy jest aspekt informacyjny, to jednak wydatek energetyczny ponoszony przez bioenergoterapeutów jest znaczny. Przejawia się on fizycznym i psychicznym zmęczeniem .

Bioenergoterapia spotykana jest w przekazach od tysięcy lat. Istnieje wiele jej odmian. Najstarsza to tzw. nakładanie rąk inne to np. leczenie mentalne, psychochirurgia, bioterapia, bioenergetyka.

 

W zależności od obiektu, na który jest skierowane uzdrawiające działanie, możemy wyróżnić:

  • oddziaływanie na samego siebie,
  • oddziaływanie na poszczególne osoby przez dotknięcie lub zbliżenie rąk,
  • oddziaływanie pośrednie (np. pacjent otrzymuje naenergetyzowana wodę).

 

 

 

Życie jednostki jest życiem jej ciała. A ponieważ żyjące ciało zawiera umysł, ducha i duszę, to na pełnię bycia składa się życie umysłowe i duchowe oraz życie duszy. Jeżeli w tych aspektach istnienia czegoś nam brakuje, to dzieje się tak dlatego, że nie w pełni jesteśmy w naszych ciałach czy też z nimi. Traktujemy ciało jako narzędzie lub maszynę, wiemy że kiedy się psuje, mamy kłopoty. Ale to samo można powiedzieć o samochodzie, od którego jesteśmy tak bardzo zależni. Nie identyfikujemy się z naszym ciałem, tak naprawdę to zdradziliśmy je. Ta zdrada jest źródłem wszystkich naszych osobistych trudności, większość problemów społecznych ma podobny rodowód.

Ciągłym dążeniem człowieka jest dociekanie tajemnic przyrody, celem wykorzystania tych wiadomości dla pożytku i lepszego współdziałania z naturą. Rozkwitająca nowa świadomość przenika kulturę, wpływa na sposób życia, zmienia podejście do leczenia. Rzeczywistość jawi się nam jako wszechogarniająca Jednia. Ludzie zawsze poszukiwali siły życiowej. Nazywali ją różnie: Bogiem, mocą, jedyną zasadą, mądrością uniwersalną. Ludzie chcieli i nadal chcą poznać najwyższą siłę, nazywali ją: siłą odyczną, praną, chi, maną, magnetyzmem zwierzęcym, my ją nazywamy siłą życiową, która utrzymuje nas przy życiu, zdrowiu, powodzeniu. Mimo iż jest nieuchwytna ma cechy: wszechobecności, może leczyć, może być sterowana umysłem, działać na odległość, nie jest ani dobra ani zła. Więc jak ją wykorzystujemy zależy od nas, dla dobra wszystkich istot. Świadome posługiwanie się nią możemy nazwać bioenergoterapią.

Z MIŁOŚCIĄ DLA WAS