Bóg a choroby

Artykuły » Bóg a choroby

Choroby u człowieka pojawiają się z różnych przyczyn. Wpływają na to różne aspekty naszego życia, co szerzej opisaliśmy w artykule CHOROBY. Czytając to, nasuwa się pytanie, czy Bóg wszechmiłujący, przejawiający całe dobro oraz miłość i harmonię, który daje każdemu człowiekowi na Ziemi to samo, chciałby, aby poprzez choroby ludzie doznawali cierpienia ? Dla Boga wszyscy ludzie są jednakowi, obdarza je tymi samymi wartościami bez względu na to, co człowiek przejawia własną osobą, pochodzeniem, kolorem skóry czy religią.

Sama choroba występująca w ciele człowieka została stworzona przez ludzkość nie przez Stwórcę. Nie ma choroby u człowieka dopóki on sam nie wyrazi jej przez akceptację. Tylko przez wysoko rozwiniętą świadomość człowiek, dzięki boskiej energii, która jest w nim, jest w stanie doprowadzić swoje ciało do doskonałości i harmonii. Bóg nigdy nie zsyłał chorób ani nie nakazywał, aby ludzie cierpieli ponieważ jak każdy ojciec chciał i chce zawsze jak najlepiej dla swoich dzieci. To my sami podążając własną drogą oddalamy się Ojca. Im bardziej się oddalamy, tym bardziej gubimy się w świecie materialnym, który tak naprawdę nie należy do nas, ponieważ świat, w którym powinniśmy żyć jest światem pełnym miłości i harmonii. Dlatego wszystko, co nie przejawia boskości, miłości i harmonii nie należy do świata Boga.

 

 

Jak wiadomo, żyjemy w świecie dualizmu, jednak wszystko musi być utrzymane w równowadze i harmonii. Odnosi się to zarówno do duchowości jak i do materializmu. Przejawiając w życiu wszystko w pełniej równowadze i harmonii oraz przejawiając miłość wewnątrz i na zewnątrz, stajemy się coraz doskonalsi tu na Ziemi, a co za tym idzie zyskujemy pełną obfitość w całym tego słowa znaczeniu.

 

Żyjąc w tym świecie niektórzy mówią, że żyją w świecie iluzji. Tak naprawdę, świat nie jest iluzją ponieważ iluzja to cała koncepcja, która jest dziełem człowieka. Iluzją jest wszystko to, co nie pochodzi od Boga, co nie jest w miłości i harmonii .

 

Z MIŁOŚCIĄ DLA WAS