Tajemnica myśli

Artykuły » Tajemnica myśli

Zastanawialiście się kiedyś Państwo, dlaczego człowiek znajdujący się na drodze duchowej nazywany jest heretykiem?

Stało się tak ponieważ ludzie zamiast myśleć samodzielnie przejęli słowa innych za własne, nie zagłębiając się tak naprawdę w czym leży prawdziwa tajemnica poznania Boga. Tak samo jest z bojaźnią bożą, którą człowieka nauczono. To tak, jak nam wiadomo, gdy nie mamy w sobie żadnej obawy ani strachu np. w stosunku do zwierząt. Gdy nie przejawiamy w sobie strachu ani lęku żadne zwierzę nas nie skrzywdzi, dlatego też krocząc ścieżka duchową do poznania Boga musimy wyzbyć się jakichkolwiek lęków, strachów czy obaw. To samo dotyczy naszego codziennego życia. Jeżeli nie będziemy obawiać się najróżniejszych zdarzeń to one nas ominą. Mistrz Jezus nauczał nas, że jeżeli jeden człowiek czegoś dokonał, tego samego mogą dokonać wszyscy. Odrzucenie od siebie jakichkolwiek strachów, leków czy obaw przynosi nam nie tylko spełnienie, ale w ten sposób może zmienić się cały świat, eliminując tym samym wojny, głód, katastrofy i wiele innych zdarzeń wpływających destrukcyjnie na człowieka i jego otoczenie. Pozytywne myślenie wyzwala nas samych i wszystkich wokół. Zaczynając od narodzin każde dziecko rodzi się doskonałe. Już, gdy dziecko jest w łonie matki myśli ludzi kształtują i kwestionują jego doskonałość. Jeżeli pozwolimy dziecku rozwijać się w spokoju, miłości i harmonii, bez obaw lęku i strachu, żadne zło nigdy go nie dotknie. Tylko rzeczywistość, która nas otacza może to uczynić. Kiedy dziecko się narodzi zaczynamy uczyć je wszelkich ograniczeń, które utrudniają jego życie. Wpajamy mu szkodliwe nawyki i przyzwyczajenia zamiast uczyć go poznawania prawdy życia, dlatego też wchodząc w wiek dojrzałości powinniśmy postawić sobie za cel swój rozwój duchowy oraz zachowanie młodości i życia wiecznego. Wszystko to, co powinniśmy zrobić, to widzieć w swoim dziecku samo dobro ponieważ dziecko rodzi się doskonałe. Dlatego też Jezus powiedział – wszyscy, którzy uginacie się pod ciężarem życia, przyjdźcie do mnie a dam wam odpoczynek. Jak słyszymy słowa Jezusa, odrzucał on zmartwienia i kłopoty, dlatego też Ty sam pozwól sobie oddać Bogu swoje wszystkie troski i zmartwienia a życie wtedy staje się prostsze .
 

Z MIŁOŚCIĄ DLA WAS