DNA

Artykuły » DNA

Człowiek posiadał kiedyś 12 nitek, potem zostało to zredukowane tylko do dwóch.  W dzisiejszych czasach odzyskanie tych 12 nitek daje człowiekowi pełne przebudzenie. Liczba 12 symbolizuje,  że ”wola została wypełniona” . Niektórzy ludzie w swoim DNA posiadają nawet większą ilość nitek niż dwie jednak, żeby były one aktywne konieczne jest uaktywnienie znajdujących się w DNA chromosomów. Dopiero po pobudzeniu chromosomów nitka DNA staje się aktywna.

Nadszedł wreszcie czas, gdzie człowiek dziś ponownie odzyskuje to, co utracił. Na Ziemi inkarnowało się dziś wielu awatarów, jak i wyższych dusz, aby pomóc ludzkości w odrodzeniu się na nowo, tak, aby mógł on przejawiać miłość w pełnym tego słowa znaczeniu. Aktywacja kolejnych nitek w ciele człowieka rozpoczyna się w momencie osiągnięcia przez niego pełnej harmonii w ciele fizycznym, emocjonalnym, mentalnym oraz duchowym. Rozpoczyna się w tym momencie proces transformacji jak również wyzwala się energia kundalini. Osiągnięcie pełnej harmonii związane jest z koniecznością zmian mentalnych, duchowych oraz fizycznych. Człowiek musi się nauczyć eliminować negatywne emocje, nieprawidłowe zachowania zmienić tok mówienia i myślenia na pozytywny. Człowiek musi otworzyć się na miłość do drugiego człowieka jak i całego otoczenia ponieważ szanując i kochając siebie będziemy przejawiać to samo dla innych. Tylko czysta, bezwarunkowa miłość niesie za sobą wzrost duchowy do całkowitego przebudzenia się  i poznania prawdy, która prowadzi do uwolnienia ciała i umysłu z chorób oraz wszystkich barier i myślokształtów, które nas ograniczają. Kiedy w człowieku uaktywnią się wszystkie nitki DNA posiądzie on potężną świadomość oraz zrozumienie sensu własnego istnienia. Wtedy człowiek łączy się na stałe z nieskończonym boskim źródłem energii.

 

Z MIŁOŚCIĄ DLA WAS